Informations sideInformation ang. rensning af vejbrønde (PDF dokument)

Forsikringsordning for mindre olietanke

Ankenævn for boligejere

Indefrysning af ejendomsskatter

Forslag til regler om hønsehold (PDF-dokument)

Hvad må der udbetales i foreninger som skattefrit honorar ? (PDF-dokument)

 

Forsikringsordning for mindre olietanke

Uddrag fra Forsikring nr. 16, 4/9-2000

Der foreligger nu et responsum fra professor, dr. Jur. B. Gomard om olietankforsikringens karakter. Ifølge dette responsum må olietankforsikringen anses som en tingsforsikring. På den baggrund skal (forurenings-)skader, som både er omfattet af olietankforsikringen og bygningsansvarsforsikringen, reguleres efter erstatningsansvarslovens regler.

Hovedreglen er herefter, at tingsforsikringen/olietanks-forsikringen skal dække skadeudgiften, med mindre der er tale om erhvervsmæssige forhold eller forsæt/ grov uagtsomhed. Såfremt en forureningsskade både er omfattet af olietanksforsikringen og bygnings-kaskoforsikringen vil forholdet skulle afgøres efter forsikringsaftalelovens regler om dobbeltforsikring, dvs. forholdsmæssig fordeling til selskaberne.

Tryk her og læs om hvor dyrt det kan blive


Ankenævn for boligejere

Et nyt ankenævn for tilstandsrapporter ventes at kunne aflaste domstolene betydeligt.

Med nedsættelse af et nyt ankenævn vil by- og boligminister Jytte Andersen (S) nu forsøge at øge forbrugernes tillid til de tilstandsrapporter, der udarbejdes ved hushandler.

Samtidig venter ministeren, at antallet af retssager som følge af uenighed mellem købere og sælgere vil falde markant, når ankenævnet begynder at behandle klager.

Det nye nævn, der får landsdommer Hans Henrik Brydensholt som formand, skal gøre det nemmere, billigere og ikke mindst hurtigere at få behandlet en klage over tilstandsrapporter. Nævnet får desuden beføjelser til også at afgøre de bygningssagkyndiges eventuelle erstatningsansvar.

Antallet af klager over tilstandsrapporter har det seneste år været faldende og udgør nu ca. promille, hvilket svarer til 180 klager ud af godt 60.000 tilstandsrapporter, der udarbejdes årligt.

Tryk her og læs mere om ejerskifteforsikringer


Indefrysning af ejendomsskatter
 

Lån til betaling af ejendomsskat

Ejer De eller Deres ægtefælle parcelhus, rækkehus, ejerlejlighed eller fritidshus til eget brug, kan De ansøge kommunen om lån til betaling af ejendomsskatter. 

Der kan kun ydes lån til én ejendom. 

De eller Deres ægtefælle skal

  • være fyldt 65 år, eller

  • modtage social pension, delpension eller efterløn 

Lånet gives uden hensyntagen til Deres indtægts- og formueforhold, men bevilges kun hvis der er friværdi i ejendommen. 

Lånet tinglyses på ejendommen og forfalder ved ejerskifte. 

Bemærk: renteudgifter i forbindelse med lånet er ikke fradragsberettigede på selvangivelsen. 

Lånet udbetales af den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Der kan ikke både gives lån til betaling af ejendomsskatter og udbetales boligydelse til samme bolig. 

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter til ejendomme beliggende i Tårnby Kommune sker ved henvendelse på Opkrævningskontoret.  

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter m.v.