Medlemstilbud:

 Advokat bistand

SGTK har nu fået indgået en aftale om juridisk bistand - en form for førstehjælp - med Advokat Anders Larsen fra Øens advokatfirma.Aftalen indeholder:

Man kan som medlem af SGTK kontakte Advokat Anders Larsen og få en 10 minutters telefon konsultation om spørgsmål som Grundejerforeningen måtte have.

Det er advokaten der træffer afgørelse sammen med Jer om der skal oprettes en ”sag” som skal faktureres og det er også Advokatens ur der afgør hvornår de 10 minutter er gået.

Ved henvendelse skal man opgive sit medlemsnummer i SGTK og foreningens navn sammen med ens eget navn og funktion i Grundejerforeningen.

Det er kun Formanden eller dennes substitut der kan rette henvendelse.

Der kan kun rettes telefonisk henvendelse!

Kontakt data til Advokat Anders Larsen er:


Advokat Anders Larsen
ØENS Rådgivningshus-
Advokatfirma &
Ejendomsadministration
Lergravsparken 59
2300 København S
Tlf. 32 46 46 46
Mail: info@oadv.dk

Leif M Jensen - Kloakservice
Rensning af køkkenbrønd / fedt brønd


Tømnings aftale omkring vejbrønd

Leverandør:

 Der tages forbehold for evt. ændringer fra leverandørerne.