Medlemstilbud:

 Lett Advokatfirmaet

Rådgiver gratis (indenfor rimelighedens grænser) mundtligt medlemsforeningernes formænd om "grundejerforeningsrelevante spørgsmål".

Kontakt info:

Lett Advokatfirma
Rådhuspladsen 4
1550 København V.
Att. Flemming Kragh Hansen
Telf. 3317 1208
Hjemmeside: www.lett.dk

 


Leif M Jensen - Kloakservice
Rensning af køkkenbrønd / fedt brønd

 

Leverandør:

 


Nordisk Oliekompagni A/S *)

Der ydes rabat på 230,00 + moms pr. 1.000 liter fyringsolie
Kontakt: tlf. 39 69 44 00, Fax 39 69 46 79
 

Aladdin Varmeservice *)

Der ydes 25% rabat på eftersyn mv. Tilbuddet gælder både olie- og gasbrændere.
Kontakt: tlf. 44 48 06 16, Fax 44 48 13 58
Hjemmeside: www.aladdin.dk  E-mail: aladdin@aladdin.dk

 

*) Tilbuddet gælder for ALLE medlemmer af grundejerforeninger, der er tilsluttet Sammenslutningen.
Du kan kontroller om din forening er medlem, ved at klikke på information til venstre i menupunkterne.
Når du henvender dig til Nordisk Oliekompagni A/S og/eller Aladdin Varmeservice, skal du oplyse,
hvilken grundejerforening du er medlem af, og at foreningen er medlem af Sammenslutningen.
Der tages forbehold for ændringer i rabatordningen vi ikke er orienteret om.

 

Der tages forbehold for evt. ændringer fra leverandørerne.