Medlemstilbud:

 Advokat bistand

Rådgiver gratis (indenfor rimelighedens grænser) mundtligt medlemsforeningernes formænd om "grundejerforeningsrelevante spørgsmål".

Kontakt info:

F. Kragh Hansen er gået på pension.
Foreningen indhenter nye tilbud, derfor er der ikke et advokatfirma tilknyttet pt.

 


Leif M Jensen - Kloakservice
Rensning af køkkenbrønd / fedt brønd


Tømnings aftale omkring vejbrønd

Leverandør:

 Der tages forbehold for evt. ændringer fra leverandørerne.