Vej siden
 


 

L 48 Forslag til lov vedrørende de private fællesveje, vedtaget den 16-12-2010
Tryk på link for at se lovtekst og information: Link

Nyt om vejlån   (PDF-dokument)

Ansvaret for kloaknettet  (PDF-dokument)

Vejledning til brug ved igangsættelse af større reparationer eller hovedistandsættelser
af veje i grundejerforeninger
(PDF-dokument)
 

Vejistandsættelsesmappe udlånes fra formanden.

Kontakt Kurt Wriedt

Mail:
kurt.wriedt@mail.dk
eller telefon 4041 4244 /3250 7429